Thị lực của bạn - Nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ - Bác Sĩ

TRẦN HẢI YẾN

"Thầy thuốc là chiếc thang để đưa họ trở lên mặt đất nếu lỡ có người bị trượt ngã xuống đáy giếng bệnh tật đầy thử thách của cuộc đời!
Tôi hạnh phúc và vinh dự khi được làm một trong những chiếc thang đơn sơ đó"

Xem thêm

Bác Sĩ Hợp Tác

Bác Sĩ Cơ Hữu