Thị lực của bạn - Nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THỊ GIÁC HẢI YẾN

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THỊ GIÁC HẢI YẾN

Hai Yen Vision Research and Training Institute (HYVI)

Tích cực tham gia các dự án nghiên cứu khoa học trong nước ở các cấp độ khác nhau và thực hiện hợp tác quốc tế với các đề tài nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia. Đặt mục tiêu đưa Viện thành đơn vị mạnh về nghiên cứu và đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Lý do thành lập

Ngày nay, các tật về mắt gia tăng khá nhiều, nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau như: môi trường, chế độ ăn uống sinh hoạt,...

Do đó, công tác nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến vào việc chăm sóc, điều trị khám chữa bệnh các bệnh về mắt cần được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa.

Chính vì vậy, Viện nghiên cứu và đào tạo Thị giác Hải Yến, mang tính chất viện nghiên cứu ứng dụng, triển khai được thành lập sẽ là nơi gắn kết các nhà nghiên cứu cùng nghiên cứu, hợp tác, trao đổi để tìm ra các phương pháp mới trong khám, chữa bệnh.

Mục tiêu thành lập

Viện Nghiên cứu và Đào tạo thị giác Hải Yến mang mục tiêu từng bước tiến tới xây dựng Viện thành đơn vị Khoa học và Công nghệ mạnh có đủ khả năng thực hiện các đề tài, dự án các cấp về lĩnh vực nghiên cứu của mình. Ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động y tế Việt Nam.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo thị giác Hải Yến (Hai Yen Vision Research and Training Institute - HYVI) được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất:

  • Tạo môi trường thuận lợi cho các bác sĩ, cử nhân khúc xạ thực hiện nghiên cứu khoa học. 

  • Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thị giác.

  • Tạo cơ hội cho các bác sĩ, cử nhân khúc xạ tiếp xúc với quy trình nghiên cứu chuẩn quốc tế.

  • Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ y tế trong lĩnh vực chăm sóc mắt, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, cử nhân khúc xạ, kỹ thuật viên khúc xạ và điều dưỡng chuyên khoa mắt.

Với định hướng rõ ràng và đang từng bước hoàn thành các mục tiêu của mình, Viện Nghiên cứu và Đào tạo thị giác Hải Yến sẽ luôn hướng đến sự phát triển và đóng góp các giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Bài trước