Thị lực của bạn - Nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Viện thị giác Hải Yến chính là cánh tay nối dài nhằm nâng cao hiệu quả trong khám, chữa bệnh.

Với mục tiêu Tập trung nghiên cứu phát triển lĩnh vực y học tiến tới nâng cao chất lượng sức khỏe con người.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo thị giác Hải Yến đề ra các hoạt động thiết thực:

  • Thực hiện các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến triển cận thị và kiểm soát tăng cận ở trẻ em (hợp tác cùng Viện Thị Giác Brien Holden, Sydney, Úc).

  • Tổ chức các hội thảo khoa học cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý về Mắt, cách viết và công bố các bài báo khoa học đạt chuẩn quốc tế.

  • Tổ chức các khóa đào tạo đo khúc xạ căn bản cho các bác sĩ, cử nhân khúc xạ, kỹ thuật viên khúc xạ.

  • Tiếp nhận các sinh viên y khoa trong và ngoài nước về thực tập.  

Tìm hiểu thêm: HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Mù lòa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, dẫn tới nghèo đói, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, là gánh nặng xã hội,... Đó thực sự là một vấn đề xã hội quan trọng với những thách thức lớn không chỉ riêng đối với ngành mắt, ngành y tế mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Sự ra đời của Viện nghiên cứu và đào tạo thị giác Hải Yến với tính chất là một viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ trong lĩnh vực y tế chính là cánh tay nối dài nhằm nâng cao hiệu quả trong khám, chữa bệnh và giảm thiểu chi phí, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ của con người

Bài trước Bài sau