Các hoạt động Nghiên Cứu và Đào Tạo
Các hoạt động Nghiên Cứu và Đào Tạo

Các hoạt động Nghiên Cứu và Đào Tạo

Sự ra đời của Viện nghiên cứu và đào tạo thị giác Hải Yến với tính chất là một viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ trong lĩnh vực y tế chính là cánh tay nối dài nhằm nâng cao hiệu quả trong khám, chữa bệnh và giảm thiểu chi phí, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ của con người.