Phaco IOL
Phaco IOL

Phẫu thuật Phaco hút thủy tinh thể và thay thế bằng một thấu kính có công suất phù hợp là một lựa chọn cho người có tật khúc xạ nặng hoặc tật khúc xạ kèm đục thủy tinh thể...

Rạch giác mạc điều trị loạn thị (LRI và AK)
Rạch giác mạc điều trị loạn thị (LRI và AK)

LRI (Limbal Relaxing Incision) và AK (Astigmatism Keratotomy) là một phẫu thuật đơn giản, sử dụng dao kim cương rạch một hoặc nhiều đường hình vòng cung trên vùng giác mạc chu biên, nhằm làm giảm độ loạn thị.....

Phakic IOL - một lựa chọn điều trị cận - viễn thị nặng
Phakic IOL - một lựa chọn điều trị cận - viễn thị nặng

Phakic IOL được áp dụng đối với bệnh nhân dưới 35 tuổi, có tật cận hoặc viễn nặng, không thể mổ bằng Laser.....