Bác sĩ Trần Hải Yến
Bác sĩ Trần Hải Yến

Là thành viên của hội phẫu thuật khúc xạ đục thủy tinh thể Mỹ, Hội Nhãn khoa Mỹ và Ban chấp hành Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Bác sĩ Phạm Ngọc Đan Thanh
Bác sĩ Phạm Ngọc Đan Thanh

Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009, cô tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ Nhãn khoa quốc tế của Đại học Sydney, Úc

Bác sĩ Trần Đình Minh Huy
Bác sĩ Trần Đình Minh Huy

Là một trong số ít các sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009, đủ tiêu chuẩn tiếp tục chương trình Nội trú Nhãn khoa.