Giới thiệu về Hai Yen Eye Care
Giới thiệu về Hai Yen Eye Care

Hai Yen Eye Care được xây dựng với phương thức chăm sóc mắt theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Bác sĩ Trần Hải Yến
Bác sĩ Trần Hải Yến

Là thành viên của hội phẫu thuật khúc xạ đục thủy tinh thể Mỹ, Hội Nhãn khoa Mỹ và Ban chấp hành Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Bác sĩ Phạm Ngọc Đan Thanh
Bác sĩ Phạm Ngọc Đan Thanh

Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009, cô tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ Nhãn khoa quốc tế của Đại học Sydney, Úc

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị

Tầm nhìn, sứ mệnh & các giá trị cốt lõi của hệ thống Trung tâm mắt Hai Yen Eye Care

Máy phẫu thuật khúc xạ MEL90 Excimer Laser
Máy phẫu thuật khúc xạ MEL90 Excimer Laser

Giới thiệu về máy phẫu thuật khúc xạ MEL90

Bác sĩ Trần Đình Minh Huy
Bác sĩ Trần Đình Minh Huy

Là một trong số ít các sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009, đủ tiêu chuẩn tiếp tục chương trình Nội trú Nhãn khoa.