Open Source Sofware4 lợi ích?
(4 special benefits?)

• Tích lũy điểm để sử dụng
  (Accumulating points to exchange services)
• Hưởng chế độ đặc biệt trong ngày sinh nhật và các ngày lễ khác
  (Receiving special offers on birthday and other occasions)
• Cập nhật nhanh các chương trình ưu đãi
  (Updating promotion notice)
• Chia sẻ quyền lợi cho người thân và bạn bè
  (Sharing incentives with relatives and friends)


Cách sử dụng như thế nào?

(How to use?)

• Tích lũy điểm: chỉ cần đọc số điện thoại đăng ký
  (To add points: provide your registered phone number)
• Sử dụng điểm: cung cấp số điện thoại đăng ký
  (To spend points: provide your registered phone number)
• Cho điểm: gửi tin nhắn cho người được tặng điểm hoặc email đến Hệ thống chăm sóc khách hàng với các thông tin sau:
 (To share points: send formatted messages/email to our system with the following information:
   - Số điện thoại đã đăng ký / Registered phone number
   - Số điểm muốn tặng / Sharing points
   - Họ tên người hưởng điểm / Full names of receivers
 (Riêng tài khoản nhóm không cần gửi các thông tin trên) / (Group members are not required to send confirming messages/ emails)

* 1 điểm = tích lũy 50 vnđ (1 point = add 50 vnd)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của hệ thống HYEC qua: Hotline 1800 757576
(For inquiries please contact Customer Care Division of HYEC: Hotline 1800 757576)

Đăng nhập ngay