What is Glaucoma?
What is Glaucoma?

Glaucoma is a complicated disease in which damage to the optic nerve leads to progressive, irreversible vision loss.

Cách nhỏ, tra và những lưu ý khi nhỏ thuốc vào mắt
Cách nhỏ, tra và những lưu ý khi nhỏ thuốc vào mắt

Tra, nhỏ thế nào cho đúng? Cách tra, nhỏ đúng là cách tra, nhỏ làm cho thuốc lọt được vào khe mắt đủ mức mà không bị vương vãi ra ngoài để đạt hiệu quả mà không tốn thuốc, lãng phí thuốc.